Vinder best casino

Handelsbetingelser for VinderCasino

1. Omfang og aftalepart

 • Disse handelsbetingelser er gældende for spil via VinderCasino, og for den VinderCasino spilkonto du opretter, for at kunne benytte VinderCasino.
 • Du skal minimum være 18 år gammel for at spille via VinderCasino.
 • Handelsbetingelserne kan ændres uden forudgående varsel.
 • Din aftalepart er: MocinoPlay A/S, Kronprinsessegade 54, 1306 København K, CVR 41027681 (VinderCasino.dk).

2. VinderCasino spilkonto og Stamdata

 • Når du logger ind på VinderCasino sker det via din VinderCasino spilkonto, dvs. spilkontoens loginoplysninger fungerer som dit login til VinderCasino. Du kan også vælge at logge ind med NemID. Det er derfor en betingelse for, at du kan bruge VinderCasino, at du først opretter en Spilkonto.
 • Du vil automatisk blive bedt om at oprette eller logge ind på din spilkonto, når du tager VinderCasino i brug første gang.
 • Som led i tilmeldingen til VinderCasino vil du blive bedt om at afgive en række oplysninger. Dine login-oplysninger, dvs. din e-mailadresse og dit kodeord, samt dine kontaktoplysninger som du indtaster, der vil blive tilknyttet din spilkonto, vil alle udgøre stamdata på din spilkonto (herefter ”Stamdata”).
 • I forhold til behandlingen af Stamdata som en del af din spilkonto henvises til privatlivs- politikken for spilkontoen, som du kan finde her (link til privatlivspolitik)
 • Vi vil også behandle dine Stamdata som led i din brug af VinderCasino i henhold til disse handelsbetingelser og privatlivspolitikken for VinderCasino. 

3. Betaling

 • Hvilke betalingskort og øvrige betalingsmuligheder, vi accepterer, vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden.
 • Indbetalinger kan kun foretages via vindercasino.dk
 • Vi accepterer ikke kontantbetalinger til spillerkontoen.
 • Vi accepterer kun betalinger i DKK
 • Alle indbetalinger vil blive krediteret til spillerkontoen, efter at betalingsbehandlingen har fundet sted.
 • Betaling med betalingskort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.

4. Sikkerhed ved kortbetaling

 • VinderCasino benytter en kortbetalings- og MobilePay løsning leveret af Nets Denmark A/S. Alle data vedrørende din betaling håndteres udelukkende af Nets Denmark A/S. Det betyder, at det kun er Nets Denmark A/S, der kan læse dine betalingsdata. VinderCasino overholder NETS’ retningslinjer for internethandel. Nets Denmark A/S tilbyder at gemme dine betalingskort oplysninger, så du kun skal indtaste dem ved første indbetaling. Dine betalingsoplysninger opbevares sikkert og fortroligt hos Nets Denmark A/S. Ved efterfølgende betalinger trækker VinderCasino pengene automatisk, når du vælger betaling med et af de registrerede kort. Du kan når som helst vælge at slette din kortregistrering igen. Dette gøres ved betaling i Nets’ betalingsvindue, hvor registrerede kort kan slettes enkeltvis.
 • VinderCasino overholder NETS’ retningslinjer for internethandel.

5. Betalingsbekræftelse

 • Vi sender en notifikation, når din betaling er gennemført.
 • Derudover vil du altid kunne genfinde dine tidligere betalinger, hvis du logger ind på www.VinderCasino.dk og vælger ”Min konto”.

6. Udbetalinger

 • Du kan til enhver tid få udbetalt dine egne indbetalinger i ’rigtige penge’ samt gevinster, der opbevares på din spilkonto, forudsat at
 • Alle indbetalinger foretaget til din spilkonto er blevet bekræftet som godkendt og ikke er blevet tilbageført eller på anden måde er annulleret
 • Vi har fuldført eventuelle kontroller til vores tilfredshed. Hvis vi har anmodet om oplysninger fra dig for at udføre disse kontroller, kan enhver forsinkelse med at tilvejebringe disse oplysninger medføre en yderligere forsinkelse i udbetalingen af midler
 • Der i øjeblikket ikke er nogen igangværende undersøgelse:
 • Af en spilfejl, der involverer et spil, som du har spillet, der kræver en midlertidig indefrysning af midler
 • Hvis vi har grund til at tro, at du muligvis har foretaget en forbudt handling.
 • Udbetaling af eventuelle indestående midler på spilkontoen sker til spillerens NemKonto.
 • Vi forbeholder os ret til at pålægge et gebyr, når du udbetaler penge fra din spilkonto. De gebyrer, som vi pålægger udbetalinger, er baseret på et rimeligt skøn over de omkostninger, der afholdes af VinderCasino ved håndtering af den pågældende udbetaling til dig.
 • Du vil altid se dette på siden, inden du foretager udbetalingen, så sørg for at kontrollere dette.
 • Vi fastlægger visse grænser for det mindstebeløb, du kan få udbetalt i en enkelt udbetalingsanmodning (“mindste udbetalingsbeløb”)
 • Når du foretager en indbetaling med betalingskort eller kreditkort, kan nogle finansielle institutioner, banker og tredjepartsbetalingsbehandlere opkræve et fast gebyr og/eller rentegebyr fra datoen for betalingen. Det er dit ansvar at betale dette gebyr, udover eventuelle andre gebyrer i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

7. Fortrydelsesret

 • Den normale fortrydelsesret ved køb af fysiske varer er 14 dage. Men da der her er tale om en ydelse, som anses for værende leveret på dagen, sættes den normale fortrydelsesret ud af kraft.

8. Lovvalg og værneting

 • Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem VinderCasino og dig.

9. Kundeservice

 • Kundeservice kan kontaktes via e-mail eller via chat.

10. Klager

 • Hvis du ønsker at klage kan du rette henvendelse til VinderCasinos kundeservice på mail. Husk at opgive fulde navn, fødselsdato, hjemmeadresse, registrerede e-mailadresse og mobilnummer, og tilvejebringer alle relevante oplysninger om klagen.
 • Vi tilstræber at anerkende modtagelse af klagen inden for 24 timer.
 • Vi tilstræber vi at behandle din klage inden for 10 dage. Hvis vi har brug for mere tid til at undersøge sagen, informerer vi dig i løbet af disse første 10 dage og anslår, hvor meget tid vi har brug for til at afslutte undersøgelsen.
 • Klager kan desuden indbringes for Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk.