Vinder best casino

Akisussaassusilimmik spillerneq

VinderCasinomi akisussaassusilimmik spillerneq pingaartipparput. Ajugaasartut aliikkusersuutillu nuannaraagut. Taakkugu tamarmik uagutsinni inissaqartinneqassapput. Kisianni nalunngilarput onlinekkut casinorneq nalorninartoqarsinnaasoq. Spillernermi ajorsartoqartuaannarpoq. Taamaattuaannarsimavorlu. Aningaasatigut inuttullu annaasaqarneq ima annertutigilissanngilaq, spillerneq aliikkutaajunnaarluni.

Taamaattumik ataani takusinnaavat, suut sakkussat pilersissimanerigut, silatusaarlutit namminerlu aqutsillutit spillernissannut - kiisalu VinderCasino nuannersumik aliikkutatut atornissaanut ikiuutissat.

Akisussaasumik spillernermut tunngatillugu apeqqutissaqaruit, ikiorsiivimmi suleqatigut attavigiuaannarsinnaavatit: [email protected].

1. Sianigisassat pitsaasut

Qujanartumik uagutsinniinnaanngitsoq tamaalli isigalugu spillertartut amerlanersaat, aliikkutaralugu pissanganartumik spillerneq nuannarisarpaat. Ajornaquteqanngitsumik.

VinderCasinomi sapinngisatsinnik aningaasanoornermik pinngitsuuisinnaajunnaarneq pinngitsoortinniartarparput.

Teknikkikkut tigussaasumillu suliniutitta saniatigut, katsorsaasut misilittagaqarluartut ikiortigalugit spillernermi ileqqut pitsaasut pitsaanngitsullu, illit nammineq eqqumaffigisinnaasatit allattorsimavagut.

Spillernermi ileqqut pitsaasut:

 1. Spillerninni unikkallalaarnissat eqqaamasaruk. Taamaalillutit eqqarsarluarsinnaanerussaatit periarfissanillu pisariaqanngitsunik tigusinissat pinaveersaartillugu.
 2. Qanoq sivisutigisumik spillissanerlutit killilertuaannaruk. Spillernerup illit piffissat aqussanngilaa.
 3. Qanoq annertutigisumik atuissanerlutit killilertuaannaruk. Spillernerup aningaasaqarnerit aqussanngilaa.
 4. Spillerninni isummat maluginiartaruk. Uippakajaaleruit, aarlerileruit imaluunniit kamaleruit unigit. Spillerneq aliikkutaasussaavoq nuannaarut.
 5. Imminut eqqaatittarit spillernermi nalaatsorneriinnaat pisarmata. Pikkorissisinnaanngilatit, misilittagartuunngorsinnaanngilatit spillilu arajutsisaarsinnaanagu.

Spillernermi ileqqut pitsaanngitsut

 1. Aningaasat annaanissaannut akissaqanngikkuit spilli unitsiguk. Spillerneq aliikkutassamik pisineruvoq, iluanaarnissamullu aningaasaliinerunani.
 2. Annaasat eqqoqqinniarsarinagit. Annaasat eqqoqqinnissaannut spillernak. Tamanna ingerlanerlunnermik utikajaartumik aallartitsiuaannarpoq.
 3. Spillerup nalaani akiliutinniit spilkontonnut nuussinaveersaarit. Nuannersisitsisoorluni peqqissimissutigisanik aalajangiisoortoqarsinnaavoq.
 4. Spillerneq sukisaarsaarutitut ”qasuersaarnertullu” kisiat atornagu. Sammisassat allat aamma sukisaarsaarutigisakkit.
 5. Spillerneq qimaaffittut atornagu. Aliasukkuit, nanertisimaguit, nikallungaguit “tamaniillu qimaaginnarusullutit”, spillerneq aallutissanngilat.

Allannguutit eqqumaffigisassat.

Akisussaassusilimmik spillernermi, spilleriaatsinni allannguutit eqqumaffiginissaat pingaaruteqarpoq:

 1. Spillerninni aningaasat amerlanerusut atortalerpigit…
 2. Piffissaq sivisunerusoq akulikinnerusumillu spillertalerpit…
 3. Spillerniassagavit sammisassat allat sussaartalerpigit…
 4. Sammisassat siornatigut nuannarinikuusatit pikkunaalliuutigisalerpigit…
 5. Qanoq sivisutigisumik (annertutigisumillu) spillersimanerit salluliuutigisalerpiuk…

… taamaappat spillertarninni ileqquppit allanngortinnissaanut piffissanngorsimassaaq. Suliniutit pisariitsut nittartakkatsinni allassimasut aallartissutigisinnaavatit.

Siunnersuutit 15-t qulaani allassimasut eqqumaffigigukkit, spillernermik ajornartusiuteqalernissamut pinngitsuuisinnaajunnaarnissamullu pinaveersaarneq pitsaasumik sulissutigivat. Tamanna qujanartumik amerlanngitsunut pisarpoq, kisianni pingaaruteqarpoq illit uagullu spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaartarnerup annikillisarnissaanut suliniuteqarnissarput. Anniaataavormi ajornartorsiutinik allanik pilersitsisartoq. Spillernermik pinngitsuuisinnaajunnaarneq uippakajaarnermik, ersinermik isumatsassimangaarnermillu kinguneqartitsisarpoq. Atornerluinernik pinngitsuuisinnaajunnaarnernillu allanik kinguneqartitsisinnaavoq. Aningaasatigut aamma soorunami ajornartorsiulersitsisarpoq. Ilinnut qanigisannullu kingunerlutsitsisumik.

2. Nittartakkatsinni suliniutit ajornaatsut.

Spillerninni ajunnginnerpaamik toqqissisimanarnerpaamillu misigisaqartinniarlutit, VinderCasinomi sakkussat ullumikkut ilisimatusarnernit pilersinneqarsimasut amerlanerpaanullu pitsaasumik sunniuteqartartut nassaarineqarsinnaapput. Toortagassat ikittunnguit aqqutigalugit, ajutoornaveersaarutit uppernarsarluakkat spillertarninni iluaqutigisinnaavatit.

Saniatigut aamma nalussanngilat, VinderCasino soorunami Spillemyndighedenimiit akuerisaammat. Spillemyndigheden tassaapput, Skat-ip ataani VinderCasinomik Danmarkimilu onlinekkut casinonik nakkutilliisoq. Spillemyndigheden VinderCasinop spillertitsisinnaaneranut akuersissummik tunniussisarpoq, taamaattumik isumannaallisaanermut piumasaqaatit, akisussaassusilimmik spillernissamut politikki, eqqugassat, nuutsitsinerit il.il., inatsisit malillugit eqqortumik ingerlanneqarput. Tassa illit naapertuulluartumik akuerisaasumillu spillernissannut isumannaassuseq.

Killilersuineq
VinderCasinomi kontonnut isersimaguit, spillernissannut atuinissat killilersinnaavat (ass. ikisinissamut killiliineq). Taamaalillutit atuinissat spillerninnilu pissutsit aqussinnaanerussavat. Killilikkatit qaangeraangakkit nalunaarfigineqartassaatit.

Eqqaamajuk; Killiliinerit spillernissannut atorusutannut imaluunniit qanoq annertutigisumik spillersinnaanissannut tunngasuussanngilaq. Killiliissaatit akiliisinnaanerit malillugu. Imaluunniit annaasat akilersinnaasatit malillugit.

Eqqaamallugu ikisinissamut killiliussat piffissami tassani inissisimaninnut naapertuutissammat. Killiliussaq ingerlaannartumik appartinneqarsinnaajuaannarpoq.

Spillertumut ataatsimut konto ataaseq
Spillertoq ataaseq (CPR-normu ataaseq) spilkontomik ataatsimik pilersitsisinnaavoq. Saniatigut spillertartup CPR-normu ilumuunngitsoq atorlugu kontomik ammaasinnaannginnissaa anguniarlugu, Vindercasino misissueriaaseqarpoq.

Taamaalilluta illit nammineq uagullu atueriaatsit spilleriaatsillu tamakkiisumik takusinnaaniassagatsigu. Taamaalillutalu spilleriaatsippit kissaatiginngisamut ineriartunnginnissaa anguniarniassagatsigut.

Spilkontomik unitsitsigallarneq matusinerlu

VinderCasino.dk-mi spillerninniit unikkallartuaannarsinnaavutit. Imaassinnaasoq spillernippit nalaani minutsit 5-10-t unikkallalaarusuttutit, ersarissumik takunnissinnaaleqqinniarlutit sianisumillu ingerlaqqikkusuunnerlutit aalajangiillutit. Imaassinnaasoq aamma kontot matutikkit, nittartakkatsinnilu piffissami aalajangersimasumi spillersinnaajunnaarallarlutit.

Uagutsinni ilisimatuunilu suleqatitsinni misilittakkat malillugit nalunngilarput, spillernermi unikkallarneq sakkussaasoq pingaarutilik.

Spillimik atuineq (siornatigut spillersimaneq)
VinderCasino.dk-mi spilkontonnut iserlutit takusinnaavat siornatigut qanoq spillertigisimanerlutit. Tamanna atortuuvoq pingaarutilik, akulikitsumillu alakkartarnissaa innersuutigaarput. Siornatigut spillersimanerup alakallattaarnissaa pingaaruteqarpoq, atuisimanerit malinnaaviginiassagakku, aammalu piffissap ingerlanerani atuinippit qanoq ineriartorsimanera takusinnaaniassagakku. Pingaartumik spillertarnerup ineriartornera eqqumaffigisassaavoq, spillertarnerup aqussinnaanissaa qulakkeerniarlugu. Annertusiartupiloorneq imaluunniit piffissap ingerlanerani arriitsumik annertusiartuaarneq iliuuseqarnissannut spilleriaatsippillu allanngortinnissaanut takussutissaasarpoq.

18-liineqanngitsut spilleqqusaanngillat
18-t sinnerlugit ukiullit taamaallaat VinderCasino.dk-mi spillernissaminnut kontomik ammaasinnaapput. Vindercasino.dk-mi MitID aqqutigalugu taamaallaat kontotaartoqarsinnaavoq.

3. Spillertarninni ileqqutit pillugit imminut misilitsigit.

Tamatta biiligut ilaatigooriarluta iluarsaatsittarpagut amerlasuullu nakorsiartarput peqqissutsiminnik misissortikkiartorlutik. Spilleriaatsitit aamma ilaatigooriarlutit misissortartussaavatit. Spillerneq  nuannersuuvoq taamaattuaannartussaavorlu. Online casinomi ajugaasoqartuaannarpoq ajorsartoqartuaannarlunilu. Taamaalillutik qulaaniit isiginnissinnaajunnaarneq, spillernermilu pissutsit pitsaanngitsut atulersoorneqarsinnaapput. Assersuutigalugu ajorsareernermi atuinerulerneq annaasanillu eqqueqqinniarsarineq imaluunniit aningaasanik atuileraluttuinnarneq, pissanganeq siullermik misigisimasaq misigeqqikkusullugu. Taamaattumik spillertarninni uleqquppit nakkutiginissaat pingaaruteqarpoq.

Ilaatigut imminut misilitsissinnaavutit Paarisamilu paasisaqarnerullutit www.paarisa.gl.

Ugguuna imminut ajornaatsumik misilitsigit: https://paarisa.gl/test-dig-selv/ludomani?sc_lang=da

Misilitsinnerpit inernerini takusinnaassavat, spilleriaatsitit peqqissuusernersut imaluunniit iliuuseqartariaqalernerlutit.

4. Siunnersortigit ilitsersorneqarlutillu

VinderCasino.dk-mi pingaartipparput inuit spillernermik ajornartorsiutillit ikiornissaat, imaluunniit spillernerminni ileqquisa kukkusumut saalernerannik maluginiaanissaq.

Illit nalilerukku katsorsartittariaqarlutit, katsorsaaviit uani nassaarisinnaavatit: https://allorfik.gl/ paasissutissalu allat uani nassaarisinnaallugit: https://allorfik.gl/emner/rusmidler-og-spil/ludomani?sc_lang=da

5. Spillersinnaajunnaarallarneq

Misigiguit piffissap ilaani spillerpallaarlutit  imaluunniit katsorsartikkusullutit, spillerninniit tamanit unikkallarnissat pingaaruteqarpoq. Uani taamaaliorsinnaavutit: Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).
Akunnerni 24-ni, imaluunniit qaammammi ataatsimi, pingasuni arfinilinniluunniit imaluunniit piffissap sinnerani spillersinnaajunnaarnissat nalunaarutigisinnaavat. Taamaalillutit spillertarfinni Danmarkimiittuni tamani piffissami aalajangikkanni spillersinnaajunnaarallassaatit.

Spillemyndighedenip ROFUS-imi nakkutiginninneq akisussaaffigaa.
Spillertartutut ROFUS-imut uani nalunaarsinnaavutit: https://www.rofus.nu

Naammagittaalliorneq

VinderCasino.dk-mi spillit spillerunnaarsitsinerlu pillugit spillertartoq naammagittaalliorusukkuni, spillertartoq  VinderCasinop ikiorsiivianut emailikkut allagaqarsinnaavoq [email protected]. Naammagittaalliuut spillertartup kinaassusaanik naammagittaalliornissamullu peqqutinik paasissutissiissaaq. Taamaattoqanngippat naammagittaalliuut itigartinneqarsinnaavoq. VinderCasinop naammagittaalliuutit sapinngisamik sukkanerpaamik suliarisarpai. Naammagittaalliuut ullut 14-t qaangiutsinnagit inernilerneqarsimanngippat, spillertartoq ilisimatinneqassaaq, qaqugu inerniliineq naatsorsuutigisinnaaneraa.