Vinder best casino

Spilleregler

Gældende fra 1. juli 2021

 1. Spillene kan spilles via VinderCasino.dk. Det er en betingelse for deltagelse i spil via VinderCasino.dk, at spilleren opretter en konto hos VinderCasino.dk og at denne bliver accepteret.
 2. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af VinderCasino.dk og kan fås ved henvendelse til Kundeservice.
 3. Information om spilformer og spillevejledning kan ses på VinderCasino.dk.
 4. Kun de Casino spil, der er registreret i VinderCasino’s leverandørs spilsystem, deltager i spillet.

Det spil der deltages i, angives i spillerens spilhistorik. Spilhistorikken kan ses ved at spilleren logger ind på sin spilkonto.

 1. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i VinderCasinos IT-system, er de registrerede oplysninger i IT-systemet gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

Karantæne

 1. VinderCasino kan tildele en spiller karantæne fra et eller flere Casino spil, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder: 
 • Manglende handling inden for den angivne tidsramme,jf. punkt 7.
 • Overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 8.
 1. Hvis en spiller ikke foretager en påkrævet handling inden for den tidsperiode, som er angivet i spillet, taber spilleren det pågældende Casino spil og tildeles en advarsel. Spilleren vil blive underrettet herom via e-mail eller i en pop-up.
 2. Ved overtrædelse af god skik og normal handling i eventuelle chatrum kan der tildeles karantæne fra Casino spillene. VinderCasino.dk kan til hver en tid bestemme om sådanne overtrædelser er sket.

Spillemyndigheden

 1. VinderCasinos administration af spillet er underlagt Spillemyndighedens kontrol.

Casino spillene

 1. Casino spillene kan spilles via VinderCasino.dk og via mobil.VinderCasino.dk. Spiludbuddet på de to platforme kan variere, og det påhviler spilleren at sikre sig, at spil på den valgte platform tæller med i forbindelse med opfyldelse af krav i forbindelse med eventuelle kampagner. Alle kampagner er underlagt netspilsvilkårene samt de særlige vilkår for den enkelte kampagne.
 2. Det er muligt at spille nogle Casino spil gratis. I forbindelse med de gratis Casino spil kan der kun vindes fiktive penge. Fiktive penge har ingen værdi, og de fiktive penge kan ikke indløses til rigtige penge.

Særligt om gennemspil af bonusser og uregelmæssigt spil

 1. For at garantere retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, anses indsatser med lav, lige eller nul margin samt garderingsindsatser for uregelmæssige spillemønstre, når det anvendes til at udnytte bonusser. Ved gennemspil af en bonus vil f.eks. lavrisikospil på roulettespil således ikke gælde som gyldigt spil i forhold til krav om gennemspil, dvs. at spil på, at vindertallet er rødt, sort, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, ikke kan tjene til at spille bonussen fri.
 2. Andre eksempler på uregelmæssige spillemønstre inkluderer, men er ikke begrænset til: 
 • Placering af en eller flere indsatser, som udgør 50 procent eller mere af bonusværdien, på et enkelt spil, hånd eller runde, eller bygge en saldo op og skifte betydeligt spilmønster (indsatsstørrelse, spiltyper, indsatsstruktur m.v.) med henblik på at opfylde bonusfrigørelsesbetingelserne; 
 • Placering af store indsatser som medfører væsentlige gevinster efterfulgt af et fald i indsatsstørrelsen svarende til 75 procent eller mere af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse indtil bonusfrigørelsesbetingelserne er blevet opfyldt; 
 • Forsøgt på, i ond tro, at profitere af en bonus, som er blevet tilbudt spilleren i god tro. 
 • Placering af 50/50 garderingsindsatser efter Martingale systemet, herunder placering af en eller flere indsatser på at vindertallet er sort, rødt, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, kolonne/dusin eller andre lavrisikospil, kombineret med at indsatsen øges når der ikke opnås gevinst, og sænkes når der opnås gevinst.
 1. I det tilfælde VinderCasino har begrundet mistanke om, at der har fundet et uregelmæssigt spillemønster sted, forbeholder VinderCasino sig retten til at forhindre spilleren i at trække et beløb ud fra sin spilkonto og tilbageholde alle gevinster, som måtte hidrøre fra den pågældende bonus. Derudover forbeholder VinderCasino sig retten til at begrænse spillerens maksimalindsats.

Valutaomveksling

 1. Alle udbetalinger af gevinster sker i danske kroner. Såfremt et spil afvikles i anden valuta end danske kroner, købes den givne valuta i henhold til den aktuelle dagskurs fra www.oanda.com. Den kurs spilleren har købt spillet til, vil også blive benyttet ved tilbageveksling fra anden valuta til danske kroner. Den aktuelle dagskurs fastlåses hver morgen kl. 8:00.

Spilhistorik

 1. Spillet registreres i VinderCasinos leverandørs spilsystem. Spilhistorikken kan hentes frem på skærmen via "Min konto". Spillet registreres direkte i VinderCasinos leverandørs spilsystem som tilhørende den pågældende registrerede spiller.
 2. Inden overførelse af et pengebeløb til et Casino spil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger (herunder om der spilles for fiktive penge eller for rigtige penge) svarer til det beløb spilleren ønsker at tilføre det enkelte spil.

Annullering af spil

 1. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres.

Uafsluttede spil

 1. En spiller kan genoptage et afbrudt spil inden for 90 dage fra den dag, spillet ikke blev afsluttet. I denne periode vil indsatsen for det pågældende uafsluttede spil blive betragtet som en igangværende indsats for dette spil. Alle indsatser i uafsluttede spil vil have saldostatus ”I spil” for den pågældende spiller.
 2. Alle uafsluttede spil bliver slettet efter 90 dage og indsatser fra disse spil bliver refunderet spillerens spilkonto.

Gevinstberegning

 1. For så vidt angår gevinstberegningen og størrelsen af gevinsterne i de enkelte Casino spil henvises til VinderCasino.dk og de enkelte spil.

Spilafgift

 1. VinderCasino beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.

Force majeure

 1. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre Casino spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør VinderCasino ud fra en samlet sikkerhedsmæssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens spilkonto.

Forældelse

 1. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til VinderCasino senest 3 år efter spilledagen. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.

Offentliggørelse

 1. VinderCasino har ret til at offentliggøre spillerens brugernavn, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et Casino spil er spillet.

Eventuelle oversættelser

 1. Enkelte af Casino spillene vil blive udbudt på engelsk I tilfælde af uoverensstemmelser mellem eventuelle oplysninger anført på engelsk inde på spilsiderne, og regler eller vilkår anført på dansk i disse spilleregler, netspilsvilkårene eller eventuelle særlige kampagnevilkår, er det altid de danske regler og vilkår, der er gældende.

MocinoPlay A/S
Kronprinsessegade 54
1306 København K
[email protected]